Na státní svátek 28. září byly také letos předány pamětní svatováclavské medaile při večerním setkání v Senátu Parlamentu České republiky. Letošním tématem byl zápas o základní etické a duchovní hodnoty člověka. Z rukou předsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky, generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána a ředitele Pražské umělecké společnosti Mgr. Jana Řeřichy přijali svatováclavské medaile kardinál Miloslav Vlk, pražský arcibiskup a primas český, ThDr. Pavel Černý, Th.D., předseda Ekumenické rady církví v ČR a prezidentka a iniciátorka hospicového hnutí u nás, spisovatelka - MUDr. Marie Svatošová.
Všichni tři vyznamenaní poděkovali za sebe i za své spolupracovníky a přednesli projevy týkající se pokračujícího zápasu o etické a duchovní hodnoty v naší společnosti. Po předání medailí následoval koncert a osobní rozhovory mezi přítomnými v prostorách Senátu.