Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali o již v pořadí 10. studijním dni Ekumenické rady církví (ERC), který se uskuteční v kinosále Fakultní nemocnice Motol.
Jeho tématem tentokrát je „Duchovní péče ve zdravotnictví“. Studijní dny jsou tradiční vzdělávací a diskusní platformou Ekumenické rady církví, která reaguje na aktuální společenské události a kam jsou zváni odborníci z veřejného života a zástupci církví.
Hlavním řečníkem studijního dne bude Rev. George Cobb, vedoucí kaplanského týmu Nemocnice Mount Vernon, North West London ve Velké Británii. Překlad přednášek Rev. Cobba i následných diskusí bude zajištěn.
V odpoledním programu budou hovořit čeští nemocniční kaplani také o svých praktických zkušenostech s duchovenskou službou. Hovořit a diskutovat budou P. Ruml z ÚVN v Praze, M. Opatrná z Jednotky klinické pastorační péče při VFN v Praze, V. Hrouda, nemocniční kaplan v Novém Městě na Moravě a E.Kalvínská ze Sekce krizové asistence při České lékařské společnosti JEP.
Duchovní služba ve zdravotnictví je nedílnou součástí činnosti našich církví. Dohoda, která existuje o této službě mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví je také příkladem kladných ekumenických vztahů mezi našimi církvemi.
Další informace: Mgr. Ondřej Chrást – mediální referent ERC Tel.: 606 914 916