Církve sdružené v Ekumenické radě církví, Česká biblická společnost a Federace židovských obcí pořádají již II. ročník Ekumenického shromáždění na hoře Říp, v den státního svátku 90. výročí vzniku naší republiky, dne 28. října.
Program setkání chce tentokrát všechny jeho účastníky zavést "zpátky k pramenům" - jednak křesťanským a také k pramenům naší vlasti. Křesťané naší země chtějí opět připomenout, že jsme zemí vycházející z křesťanských kořenů a chtějí se za ní a všechny lidi v ní žijící tento památný den modlit. Pro návštěvníky na místě je připraven bohatý program, který jistě zaujme celé rodiny. Kromě samostatného dětského programu např. Ekocentrum Podhoubí připravilo ekostezku s tématem "záchrana stvoření", na divadelním podiu se představí divadelní soubory a také charitativní vystoupení. Hlavní podium potom nabídne bohatý program, doplněný o koncerty např. vokální skupiny Geshem nebo sester Steinových. Pro návštěvníky bude také připraven speciální stan České biblické společnosti - Dům Bible, který bude obsáhle představovat nejzásadnější pramen křesťanů - Bibli. Česká Biblická společnost, připravila specielně pro setkání novou edici tzv. Řípskou Bibli, která bude za velmi příznivou cenu k zakoupení na místě. V Rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha přímo na vrcholku Řípu bude tentokrát prostor ke stišení a modlitbě, při kontinuálním 4 hodinovém čtení Písma. Nedílnou součástí tohoto ekumenického shromáždění je také tzv. Tržiště možností, kde postaví pracovníci charit, diakonií, církevních škol a neziskových organizací svoje stánky - zde můžete poznat jejich práci, pohovořit s nimi, koupit výrobky chráněných dílen...
Ze závěru setkání bude na druhém programu České televize od 14:00 hod vysílán přímý přenos, ve kterém se nám představí spousta zajímavých církevních aktivit a který jistě, stejně jako loni, pobaví i díky moderování Aleše Juchelky. Akce má letos i svoje internetové stránky, kde můžete najít stále aktualizovaný program - www.modlitbazadomov.cz.
Plakát zde
Všichni jste srdečne zváni!! Nashledanou na Řípu!
za Ekumenickou radu Církví
Mgr. Ondřej Chrást - tiskový mluvčí