Českobratrská církev evangelická společně s o.p.s. Člověk v tísni, za podpory Ekumenické rady církví v ČR a dalších subjektů, uspořádala ve dnech 17.-18. března 2009 konferenci Quo vadis, Cuba?. Ve středu 18. března v podvečer se konala v kostele U Martina ve zdi ekumenická bohoslužba, která byla jedním z mezníků celé akce.
Úderem 18. hodiny, společně s asi 50 účastníky shromáždění, zahájili předseda ERC v ČR Pavel Černý a pražský světící biskup mons. Karel Herbst liturgii. Bohoslužbu slova vedli postupně mons.Karel Herbst, Svatopluk Karásek a Bernard Martin, promluvy se střídaly s liturgickými písněmi zpívanými symbolicky ve španělštině. Zástupkyně společnosti Člověk v tísni o.p.s. během shromáždění přečetly jména 54 nespravedlivě vězněných kubánských disidentů a představitelé některých členských církví ERC v ČR se poté vystřídali v proslovení přímluvných modliteb. Každý z účastníků této ekumenické bohoslužby mohl také symbolickým zapálením svíčky, rozžehnutím světla, vyjádřit naději, že zlo a smrt nebudou mít v našich životech poslední slovo, že naděje je světlem, které nám svítí v temnotách. Společná Modlitba Páně, vyslání a požehnání se zpěvem písně En Christo hay neuva vida (Nový život je v Kristu) zakončili ekumenickou bohoslužbu v rámci konference ČCE Quo vadis, Cuba?
Mgr. Sandra Zálabová, 23. března 2009