Od 1.3. do 8.3. se v Evropském centru mládeže ve Strasbourgu konal mezinárodní seminář EYCE s názvem Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost (Dt 16, 20).
Měl jsem tu čest na něm reprezentovat naši církev a ponořit se do problematiky lidských práv a ekonomické spravedlnosti. Během týdne jsme se s ostatními účastníky navzájem seznámili s problematikou lidských práv v různých státech Evropy i mimo ni. Tak jako bylo pestré národnostní složení účastníků, byly pestré i problémy dodržování lidských práv v jednotlivých zemích. Zabývali jsme se ale i praktičtěji zaměřenými oblastmi našeho seminárního tématu, například metodami výuky lidských práv a ekonomické spravedlnosti ve školách. V tomto ohledu jsme nejvíce ocenili různé simulační hry. Neméně zajímavé byly i přednášky o historii Rady Evropy, Evropském soudu pro lidská práva ve Strasbourgu a dalších tématech převážně souvisejících se zmíněnou problematikou. Během večerních programů jsme se seznamovali s kulturou svých přátel z ostatních zemí, ale shlédli jsme i film Černé zlato o situaci etiopských farmářů pěstujících kávu. Tento film vřele doporučuji všem, kdo se chtějí dozvědět o neutěšených podmínkách zemědělců Třetího světa a ideách Fair Trade, tedy férových obchodních podmínek. Seminář byl spojen i s exkurzí v budově Evropského soudu pro lidská práva, na kterou měli někteří z nás po celý týden výhled ze svých pokojů. Na závěr našeho setkání jsme ve skupinách zpracovávali projekty související s lidskými právy. Náš česko-estonsko-ruský projekt se týká vzdělávání v oblasti lidských práv a doufám, že bude úspěšný.

Foto: Seminář EYCE s názvem Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost
Pro všechny účastníky to byl týden plný nezapomenutelných zážitků a užitečných zkušeností získaných v kruhu nových přátel. Rád bych za něj alespoň touto cestou poděkoval.
Ondřej M. Bezděk