9. května se v Evropské unii slaví Den Evropy. Připomíná vyhlášení Schumanova plánu na obnovu důvěry a spolupráce v Evropě v roce 1950. Tato vize se stala základem dlouhého období míru, stability a spolupráce v Evropě. Česká republika se na něm podílí právě pět let, od ledna do června letošního roku též jako předsednická země Rady EU.
Foto: Jiří Hlavsa, Den otevřených kostelů v Českobratrské církvi evangelické v Dejvicích
Ekumenická rada církví připravila na Den Evropy Den otevřených kostelů. K této výzvě se připojilo 26 farností a sborů ze sedmi církví. Návštěvníci si mohli prohlédnout zajímavé církevní památky, navštívit koncert či výstavu, zúčastnit se česko-německo-polské pouti, získat svědectví o životě křesťanů a informace o jednotlivých církvích. Slovem i obrazem je Den otevřených kostelů na Den Evropy připomenut na mnoha místech České republiky. Ze zpráv z jednotlivých sborů vybíráme:
Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy v Hejnicích, www.mcdo.cz, připravilo pouť Smíření, které se zúčastnilo mnoho poutníků z Čech, Polska a Německa, a také kněží a bratři františkáni. Basiliku Navštívení P. Marie v Hejnicích navštívilo po oba dva dny odhadem 3000 poutníků.
V Českobratrské církvi evangelické v Dejvicích dohromady přišlo asi 40 lidí, část ze sboru, částečně s nimi jejich blízcí odjinud, na koncert J. Fornieri pak lidé zcela "z vnějšku". Na fotografiích je vidět jak americký bluesový kytarista (a hostující profesor na FSV UK) Joe Fornieri a jeho publikum , tak připravené výstavky církevních publikací, českých překladů Bible, panelů Střediska Diakonie ve Stodůlkách, zbylých obrazů z Bienále i fotografií ze života sboru. Rovněž jsme po celou dobu promítali - sestřih z dopro- vodných programů Bienále, ze života Střediska Diakonie ve Stodůlkách, jehož jsme patronem, a z našeho sboru. Velký zájem byl o biblické překlady a software, kromě Bible21 se lidé zajímali i o Bognera a další katolické překlady (a byli překvapeni jejich množstvím), pobavení vzbuzoval Nový kovenant Johna Podmolika, obdiv překlad Pentateuchu Českých židovských obcí. J. Fornieri byl výborný, skvěle hrál na kytaru, výborně zpíval a byl nevtíravě, srdečně komunikativní. Místo do 18:30 pokračoval až téměř do 19:30.
Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem otevřela dne 9.5.2009 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, a to od 9.00 hod. do 17.00 hod. Otevřený kostel "hlídali" dobrovolně lidé z řad věřících a navštívilo jej cca 50 lidí. Během služby proběhlo několik pěkných osobních
rozhovorů s návštěvníky.
Také v Třebíči a v Moravských Budějovicích byly otevřeny církevní památky. V Třebíči evangelický kostel a v Mor.Budějovicích kaple. Zájem o Den tevřených kostelů zde projevila asi dvacítka zájemců.
Evangelická církev a.v. v České republice zajistila otevření a informační službu v kostele Sv.Michala V Jirchářích v Praze 1- Novém Městě. Z jejich zprávy vybíráme:
“Den otevřených kostelů jsme využili k propagaci naší konfese, našeho kostela jako významné kulturní památky, Ekumenické rady církví a její spolupráce s EU. Výstava Cesty a proměny Bible, instalovaná v našem kostele jako zápůjčka České biblické společnosti, je od toho dne také zpřístupněna veřejnosti. V inzerované době od 9 do 16 hodin navštívily kostel /který měl dveře skutečně otevřené do ulice/ cca čtyři desítky návštěvníků. Můžeme je charakterizovat v těchto skupinách: náhodní návštěvníci a turisté, skupina cíleně příchozích ze Slovenska, a lidé bydlící v sousedství. Zahraniční návštěvníci se zajímají hlavně o stavěbně-historický vývoj památky a poskytujeme jim základní informace ve čtyřech jazycích. Skupina ze Slovenska se zajímala o historii Slovenského sboru naší církve. Věřící Pražané, kteří jsou členy jiných církví a při procházce se zastaví, ti se zajímají především o znaky luteránské konfese a o osobnost Dr.Martina Luthera. Lidé ze sousedství jsou ti, kteří chodívají kolem kostela pravidelně. Nejsou třeba členy žádné církve, ale mají potřebu se v kostele na chvíli ztišit a cítí se v něm velmi dobře. Nevyžadují žádné informace, cítí se trochu jako domácí. Podobná struktura návštěvníků se objeví vždy při podobné příležitosti. Z této zkušenosti pro nás vyplývá potřeba dále obohatit nabídku propagačních materiálů. Pro hodnocení úspěšnosti akce musíme vzít v úvahu datum konání. V sobotu uprostřed prodlouženého víkendu je určitě dobrá situace pro návštěvníky Prahy, méně příznivá je pro Pražany. Máme zkušenost, že více návštěvníků přichází např. při akcích vyhlašovaných Magistrátem HMP. Považujeme za zajímavé, že nabídka formulovaná jako kulturně historická
akce- prohlídky kostelů- a dotovaná příležitostnými informačními materiály, které zájemci dostanou i předem, přiláká naprosto identické skupiny návštěvníků. Podle našeho názoru se podobné akce vyplatí pro větší ohlas u veřejnosti pořádat v těsné vazbě na akce v občanském sektoru. Děkujeme, těšíme se na další spolupráci a prosíme Pána o požehnání”.
Ve dnech 4. – 7. června (v České republice 5. – 6. 6.) proběhnou ve všech členských zemích EU volby do Evropského parlamentu. Všichni občané mají po pěti letech opět příležitost nejen zvolit své zástupce do Štrasburku, ale také diskutovat s kandidáty i navzájem o poslání a náplni
evropské spolupráce.
Ekumenická rada církví do této diskuse přispěla publikací Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. V ní vedou církve dialog s českým předsednictvím. Z hlediska jeho motta „Evropa bez bariér“ představují své aktivity při překonávání bariér a budování skutečného společenství mezi lidmi. Publikaci lze ještě získat na sekretariátu ERC.
Evropské církevní asociace vydaly k eurovolbám letáček, v němž shrnují závažná globální témata: klimatická změna, migrace, chudoba, pokojný rozvoj. V českém jazyce je letáček
k dispozici zde http://www.ekumenickarada.cz/wpimages/other/Letacek_EP.doc, další jazykové verze naleznete na www.ecumenicalvoices2009.eu.
Uvedené příspěvky mohou nejen křesťanům pomoci při rozhodování v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu i při získávání celkového přehledu o možnostech a problémech evropské spolupráce.
Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC a tisková mluvčí
Hana Volná, referentka komise ERC pro předsednictví ČR v EU.
Foto z Českobratrské církve evangelické v Dejvicích: Jiří Hlavsa
Další foto: Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy v Hejnicích