Publikováno: 17. 9. 2009
Ekumenická rada církví v ČR s lítostí a se značným znepokojením vzala již před několika měsíci na vědomí zprávu o ukončení práce parlamentní komise pro narovnání hospodářských vztahů mezi státem a církvemi. Mrzí nás, že několikaletá náročná práce zástupců státu i církví byla opět zmařena.
V současné době jsme velmi znepokojeni tím, že se nedořešený vztah státu a církví objevuje i při volební kampani, přičemž jsou zkreslovány doposud nezpochybňované historické skutečnosti, stejně jako i doporučení a vyjádření expertů, se kterými vládní i parlamentní komise pro narovnání hospodářských vztahů spolupracovaly a využívaly je pro svá jednání.
Členským církvím ERC leží na srdci budoucnost našeho státu a hodlají se účastnit všeho, co je pro občany tohoto státu prospěšné a dobré. Předpokladem pro takovou službu však musí být jistota, že náš stát je státem právním, ve kterém nelze zkreslovat údaje a data pouze na základě momentální poptávky. S lítostí konstatujeme, že vyostřenost předvolební kampaně a stranické soupeření, ve kterém lze jen těžko skrývat osobní ambice jednotlivých aktérů, v nás posilují vědomí, že právu a spravedlnosti se přisuzují pouze role služebné a účelové.
Církve Ekumenické rady si uvědomují problémy společnosti v době hospodářské krize a jsou ochotny k dialogu. Na druhou stranu si uvědomují zodpovědnost za ty, kterým slouží. Velkou pomocí a ziskem pro celou společnost je každý odpovědný a poctivý občan naší vlasti. To vícenásobně platí v době, v níž přibývá různých rodinných krizí, duševních chorob, depresí, závislostí stejně jako i ponižování důstojnosti člověka nebo povyšování lži na úroveň běžného prostředku jednání mezi lidmi. Církve ERC znovu opakují, že nehodlají hromadit majetek, ale budou jej využívat pro další rozvíjení práce potřebné pro celou společnost. Takové službě však brání současný stav, kdy narovnání hospodářských vztahů mezi státem a církvemi bylo zastaveno. Církve jsou nyní opět účelovým využíváním a účelovou interpretací údajů některými stavěny před celou společností téměř do pozice nepřátel, do pozice, se kterou ostatně mají z dob totalitního režimu mnoho zkušeností.
Zůstáváme dále připravení k serióznímu dialogu a hledání řešení. Odmítáme, aby problematika vyrovnání státu a církví byla znovu používána propagandistickým způsobem v politickém boji.
Zároveň vyznáváme, že více než majetek je pro nás věrnost Ježíši Kristu, Pánu církve. Proto nebudeme pro dialog se státem užívat stejných metod, jaké jsou vůči nám dnes z některých stran uplatňovány. Historická zkušenost nám dává jistotu, že režimy odcházejí, zatímco Kristus zůstává a s ním i jeho lid.
Praha 12.9.2009