Sjezd (nejen) evangelické mládežeKolín, Společenský dům 25.-28.9.2009
Tradiční setkání mladých lidí, Sjezd (nejen) evangelické mládeže, které se koná každoročně od roku 1990, proběhne ve dnech 25.-28.září 2009 v Kolíně a nese název „Pod vlivem…“. Setkání pořádá oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické spolu s Celocírkevním odborem pro mládež a se Sdružením evangelické mládeže v ČR.
Akce se účastní cca 600 mladých lidí, jejichž průměrný věk je 18 let. Pro všechny jsou připravovány přednášky a dílny, spojené tématem - „Pod vlivem…“. V Kolíně nebudou chybět ani divadla (Jaroslav Dušek – 4 dohody), večerní koncerty (evangeličtí písničkáři - Pepík Hurta, Michal Kitta, Petr Bischof, Klára Šimková, Kolínský soubor staré hudby Cantika), sportování, výtvarné vyžití a také společné posezení v čajovně či u nealkoholických bublin (PUB-posezení u bublin).
Z přednášek a dílen doporučujeme vystoupení MuDr. Karla Nešpora, MuDr. Zdeňka Susy, PhDr. Dany Rabiňákové, animační dílnu Davida Touška.
V rámci Sjezdu mládeže proběhnou společné nedělní bohoslužby, spoluvytvářené přítomnými faráři a účastníky. Na závěr proběhne happening na Karlově náměstí před Městským společenským domem Kolín. Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, která je zvána.
Na financování akce se opět podílí Ministerstvo kultury ČR. Letos přispělo také město Kolín a ČSOB.
Kontakt:
Kateřina Erdingerová, referentka oddělení mládeže ČCE
Mob.: 605 999 204; 737 333 856