Další ročník ekumenického setkání Modlitba za domov se uskutečnil v den státního svátku 28. října na hoře Říp a v jejím okolí. Křesťanské církve se tentokrát sešly nejen proto, aby se společně modlili, ale také, aby se zavázaly ke konkrétní pomoci při péči o zemi, která je jejich domovem.
V průběhu pořadu, který přenášela Česká televize, vyzývali moderátoři Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal jednotlivé církve k navázání partnerské spolupráce s Místními akčními skupinami. To jsou skupiny lidí, neziskových organizací, obcí a dalších subjektů zasazující se ve svém regionu o rozvoj a péči o danou lokalitu, Zástupce každé z církví získal losem přidělenou jednu z Místních akčních skupin, přislíbil duchovní záštitu, ale i praktickou spolupráci. Součástí Modlitby za domov byl také doprovodný program, při němž se na stáncích představily některé církevní organizace, které působí například v oblasti sociální, vzdělávací, charitativní nebo ekologické. Pro děti byly připraveny hry a soutěže, na podiu se zpívalo, tančilo, hrálo se divadlo. V průběhu celého dne zavěšovali poutníci na "řípský" kříž balonky s připevněnými přímluvami a modlitbami, v závěru pořadu byly tyto přímluvy na baloncích vypuštěny k nebi.