V Praze 19.11.2009
Vítám připravovanou novelu zákona o církvích, kterou připravilo Ministerstvo kultury. Novela nejen zpřesňuje terminologii, ale také přichází s důležitým zlepšením dosavadní praxe evidence církevních právnických osob.
V minulosti byla tato otázka citlivým tématem a pro církve zůstávalo problémem evidovat různá účelová zařízení, jako např. nejrůznější diakonie a sociální aktivity, jinde, jakoby nebyly součástí života a práce dané církve. Po staletí je diakonická a charitativní služba integrální součástí života a služby církve. Vítáme tedy sjednocení evidence církví a jejich nástrojů - charitativních zařízení. Také sjednocení pravidel pro nezávislou evidenci zjednoduší administrativní agendu a pomůže vytvořit prostor pro tvořivé rozvíjení služeb církevních zařízení ve prospěch společnosti.
Pavel Černý, předseda ERC v ČR