Novoroční pracovní tempo pozvolna nabírá Ekumenická rada církví v ČR. Jednou z pravidelných akcí v ekumenickém kalendáři je v této době modlitební setkání zástupců ústředí členských církví ERC.
Foto: Milan Kern káže na modlitebním setkání zástupců církví ERC
Letošní podvečer se konal 7. ledna 2010 v mrazivém, ale lidsky přívětivém zázemí Luterovy síně Evangelické církve augsburského vyznání V Jirchářích. Po společném zpěvu písně Laudate omnes gentes uvítal přítomné hosty farář Dušan Tillinger, člen Řídícího výboru ERC za Evangelickou církev a. v., jeho kolegyně, farářka Jana Gregerová, poté pokračovala úvodní modlitbou. Hosté vyslechli čtení z Písma, nejprve ze 6. kapitoly starozákonní knihy proroka Izaiáše, poté epištolní čtení z listu apoštola Pavla Římanům. Milan Kern, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů, posloužil kázáním na text Lukášova evangelia o důležitosti našeho poslání, o odvaze toto poslání neodmítnout a o potřebě být dobrými svědky, kteří slyší Boží volání, tak, jak to učinil prorok Izaiáš. Všechny texty pro tento modlitební večer byly vybrány z brožury pro Alianční týden modliteb 2010. Následovalo společné vyznání víry, zpěv písní z ekumenického zpěvníku, přímluvné modlitby a modlitební ztišení, společná Modlitba Páně a požehnání přítomným od Předsedy ERC v ČR Joela Rumla, synodního seniora ČCE. Zúčastnění hosté byli nakonec pozváni k malému pohoštění do sborové místnosti luteránské farnosti, čímž byl modlitební podvečer zakončen.
obrazek

Dušan Tillinger
obrazek

Milan Kern
obrazek

zástupci církví na společném modlitebním shromáždění
obrazek

zástupci církví na společném modlitebním shromáždění
obrazek

Joel Ruml