8. leden 2010, který většina české populace vnímala jako den, který přinesl do naší země nečekanou sněhovou nadílku, byl pro zhruba 100 tisíc Čechů významným z úplně jiného důvodu.
Foto: Bratr patriarcha Tomáš Butta a olomoucká biskupka Jana Šilerová, zdroj: www.ccsh.cz
V tento den si totiž ti, kteří se v ČR (a na Slovensku, resp. ve Vídni) hlásí k tradici Církve československé husitské, připomněli 90. výročí zrodu této církve. Slavnostní rok oslav a vzpomínkových akcí započal odpoledními slavnostními bohoslužbami ve zcela zaplněném Chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí, kterého se, kromě řádky věřících, zúčastnilo mnoho kněží Církve československé husitské napříč všemi šesti diecézemi, biskupové těchto diecézí, bratr patriarcha a pozvaní ekumeničtí hosté. Bohoslužby dle liturgie zakladatele a prvního patriarchy CČSH dr. Karla Farského vedli střídavě bratr patriarcha Tomáš Butta a biskupský sbor ve složení M. Moc, biskup plzeňský, J. Šilerová, biskupka olomoucká, D. Tonzar, biskup pražský, J. Hradil, biskup bratislavský a Š. Klásek, biskup královehradecký, kázáním posloužil taktéž bratr patriarcha T. Butta. Přítomnní měli možnost vyjádřit svou příslušnost k Církvi československé husitské společně zpívaným Velkým krédem CČSH, což nebývá při bohoslužbách během liturgického roku úplně běžné, o to slavnostnější nádech shromáždění mělo. Na závěr bohoslužeb vyslechlo shromáždění osobní pozdravy od Mons. Františka Radkovského, plzeňského biskupa Římskokatolické církve, od biskupa církve Starokatolické Dušana Hejbala, slovo měl také Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické. Pozdrav formou dopisu zazněl i od biskupa Slezské církve evangelické a. v. Stanislava Pietaka.
Po skončení slavnostních bohoslužeb se mohli zájemci přesunout do akademických prostor. V Malé aule Karolina následoval program věnovaný představení knihy “90 let Církve československé husitské”, která vyšla při příležitosti výročí zrodu této církve. Autorsky se na knize podíleli mnozí kněží, teologové, pedagogové a členové CČSH, jmenovitě například dr. Milan Salajka, dr. Zdeněk Kučera, dr. Tomáš, Butta, dr. Hana Tonzarová, dr. David Tonzar a další. Kniha je rozdělena na část historickou a tématickou. Klade si za cíl umožnit zájemcům bližší pohled na CČSH, na její zrod, dějiny, život i její
činnost. Knihu bylo možno zakoupit přímo během prezentace v Karolinu, každá náboženská obec CČSH ji také dostala zdarma do farní knihovny. Pro zájemce je možné tuto knihu objednat či zakoupit přímo v nakladatelství/prodejně Blahoslav, Ústředí CČSH, Wuchterlova 5, Praha 6 Dejvice.
Fotogalerii z bohoslužby i prezentace knihy naleznete na: http://www.ccsh.cz/galerie.php?id=255