12. ledna 2010 v podvečer se v prostorách Emauzského kláštera uskutečnilo tradiční novoroční modlitební setkání, které pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie pod vedením RNDr. Jiřího Nečase.
Foto: Helena Blaženínová v rozhovoru s PhDr. Zdeňkem Vojtíškem
Asi dvacítka příromných si na úvod společně zazpívala píseň “Pán Bůh je přítomen”, poté se slova ujal Jiří Nečas, uvítal hosty a krátce se zmínil o myšlence, která tato modlitební setkání provází, o důležitosti vyjadřovat společně sdílenými slovy neustálou vděčnost za stvoření, vědomí jedinečnosti každé chvíle a lidského pocitu odpovědnosti k dílu Božímu. Následovaly společné modlitby, zpěv písně “Pán Bůh je síla má”. Čtení z Písma, Matoušova evangelia 16, 13 - 20 a Janova evangelia 2, 1 - 11 uvedlo následnou promluvu PhDr. Zdeňka Vojtíška, který je odborným asistentem Husitské teologické fakulty UK, mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a šéfredaktorem časopisu Dingir. Dr. Vojtíšek se zaměřil na aktuální moment liturgického roku, kdy se nacházíme v čase po svátku Epifanie, Zjevení a ptáme se, jakými způsoby se v našich životech zjevuje Bůh. Z. Vojtíšek si pro názorný příklad vybral pasáž z Janova evangelia, která líčí, jak Ježíš proměňuje vodu ve víno na svatbě v Káni Galilejské. Zjevuje tak svou slávu, i když ještě nepřišla “ta správná hodina” - ta přichází až na kříži. Činí to nikoli všem přítomným na odiv, ale tak trochu skrytě. Ve chvíli, která je zasvěcena radosti, veselí, pozemskosti. V kontrastu s tím, co se bude dít “potom”. Společné vyznání víry, přímluvné modlitby, Modlitba Páně a písně zpívané s doprovodem kytary Jana Knížka, požehnání na cestu - tak byl zakončen tento komorní modlitební podvečer. Zazněly také pozvánky na další akce ekologické sekce ČKA - 9. 2. od 17. 30 v Emauzích debata s RNDr. JUDr. Jitkou Jelínkovou, Ph. D z České inspekce životního prostředí na téma “Právní ochrana stromů v praxi”, 20. 4. od 18 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora bohoslužby ke Dni Země a 22. 5. odpoledne na Sedleckých skalách ekumenická bohoslužba za krajinu. Fotky z modlitebního podvečera si můžete prohlédnout zde:
http://erc.rajce.idnes.cz/Podvecer_modliteb_za_zivotni_prostredi_a_nas_vztah_k_nemu_12._1._2010/
http://erc.rajce.idnes.cz/Podvecer_modliteb_za_zivotni_prostredi_a_nas_vztah_k_nemu_12._1._2010/
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR a tisková mluvčí