Kirchentag je pětidenní setkání křesťanů, lidí, kteří chtějí zažít atmosféru města plného duchovní kultury, modliteb, bohoslužeb, ekumenických setkání, zpěvu, tance, koncertů a dalších představení, to vše v duchu hesla "Abyste měli naději",které bylo vybráno pro letošní 2. ročník Ekumenického Kirchentagu, který se koná od 12. do 16. května 2010 v Mnichově.
Ekumenická rada církví v ČR organizuje již poněkolikáté zájezd na Kirchentag. Zajišťujeme dopravu autobusy do Mnichova a zpět, ubytování ve školách, vstupenku do areálu, kde se koná velká část programu a tzv. Český večer, ekumenické bohoslužebné shromáždění s programem a pohoštěním v jednom z mnichovských kostelů. Zájemce prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky, která je ke stažení na webových stránkách ERC v ČR, www.ekumenickarada.cz, zaplacení poplatku 1000 Kč na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce. Přihlášky můžete zasílat do 26. února 2010 emailem na adresu: erc@ekumenickarada.cz nebo poštou: Sekretariát Ekumenické rady církví v ČR, Donská 5/370, 101 00 Praha 10 Vršovice.Bližší informace v němčině a angličtině lze najít také na stránkách www.oekt.de.
Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR

Soubory ke stažení:

100107_prihlaskaKirchentag___2010.pdf