Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ïáblice a občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber zvou na EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU v sobotu 22. května 2010 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách.
Před bohoslužbou se lze zúčastnit pouti od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (odchod v 10:00 h, kostel bude otevřen již v 9:00), odtud pěšky krajinou se zastávkami a výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců přírody Sůvy, případně její zkrácené varianty, začínající ve 13.30 hodin na pravém břehu Vltavy u Sedleckého přívozu. Při bohoslužbě v 15 hodin bude kázat Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce ČKA. Po bohoslužbě (cca 15.45) bude následovat beseda o krajině s prof. Bedřichem Moldanem, senátorem a bývalým ministrem životního prostředí. Místo konání bohoslužby je nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roztok (nejbližší stanice autobusu MHD 147 Budovec). Na louce nebude možnost zakoupení nápojů, vzhledem k teplému počasí doporučujeme přinést si vlastní vodu. Předpokládaný konec akce v 17 hodin.Radostné jarní dny přeje

Jiří Nečas