Česká křesťanská environmentální síť (ČKES) vznikla v létě 2010 jako občanské sdružení pro podporu křesťanské ekologické aktivity a řešení environmentálních otázek v českých církvích.

Cílem ČKES je umožnit církvím v ČR, křesťanským enviromentálním organizacím i jednotlivcům, sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření.
Naším vzorem a partnerem je Evropská křesťanská environmentální síť ECEN. 
Do konce roku bychom rádi zprovoznili informační síť, která by propagovala a propojovala ekologicky zaměřené křesťanské enviromentální projekty, připravujeme projekt ekologické certifikace farních zařízení a v plánu je i publikační činnost na poli ekologicky zaměřených výukových materiálů pro nedělní školy a katechezi (výchova k odpovědnosti k Božímu stvoření). To vše s respektem a ohledem k rozdílným církevním tradicím, ale s také s touhou po ekumenické spolupráci při ochraně Božího stvoření. říká Sandra Zalábová, zakládající člen ČKES a vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví.
Jménem zakládajících členů ČKES,
Marek Drápal a Sandra Zálabová
http://www.ckes.cz