Praha (19. října 2010) 
Netradiční oslavu státního svátku 28. října chystají křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví. Pod bájnou horou Říp v obci Krabčice se uskuteční čtvrtý ročník ekumenické pouti Modlitba za domov.
"Ekumenická rada církví se rozhodla k pravidelnému pořádání Modlitby za domov proto, že považuje za důležité nebudovat domov a vlast pouze vlastními a omezenými silami, ale i duchovně a modlitbou. Chce také ukázat na příkladu mnohých aktivit, že náš život netvoří pouze ekonomika, bilance zisků a ztrát a efektivita nákladů a času, ale také radost ze soužití s druhými, rozvíjení jejich obdarování a soustředění na hodnoty, které se běžné musí krčit v ústraní.", uvádí Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR.
Pro návštěvníky je připraven celodenní bohatý program. V areálu Diakonie v Krabčicích představí na stáncích svou činnost církevní dobročinné organizace. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku výrobků z chráněných dílen, duchovní literaturu nebo produkty v bio a fair trade kvalitě. Stejně jako v loňském roce přizvala Ekumenická rada ke spolupráci Místní akční skupiny, které budou na svých stáncích prezentovat například regionální produkty. Doprovodný program nabídne hudbu, tanec, divadlo, pro děti je připravena soutěž "Po stopách Cyrila a Metoděje". Duchovní program s modlitbami, zpěvy a čtením z Bible bude otevřen pro všechny v budově Diakonie a v rotundě sv. Jiří. Poutní cestu na horu Říp ozdobí obrázky z celostátní dětské výtvarné soutěže, na několika místech se mohou poutníci zastavit u panelů s modlitbami a úvahami k zamyšlení.
Místní akční skupiny zvou návštěvníky na výstavu fotografií na téma "Venkov - místo pro naději a víru" a také na konferenci o venkovu, na níž vystoupí čelní představitelé státní správy, samosprávy, neziskových organizací a církví.
Vrcholem celodenního programu je pořad Modlitba za domov, který od 15 hodin z krabčického evangelického kostela živě odvysílá Česká televize na programu ČT2. Komponovaným pořadem provedou moderátoři Martina Kociánová a Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve. Připravena je řada zajímavých rozhovorů s významnými osobnostmi, hudební vystoupení nebo ohlédnutí za loňskou spoluprací církví s Místními akčními skupinami. Letošní motto pořadu "Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš" nás vyzývá k aktivnímu, otevřenému a odvážnému životu. I letos se pod Řípem potkáme s lidmi, kteří se nebojí investovat jinam, než do svých vlastních životů, přestože návratnost není vždy zaručena., říká Petra Petříčková, scénáristka pořadu.
Všichni bez rozdílu věku a vyznání jsou zváni 28. října pod Říp na Modlitbu za domov.
Vstup na všechny akce je volný, doprava do Krabčic pod Řípem je zajištěna kyvadlově z Roudnice nad Labem.
Podrobnější informace najdete na stránkách www.modlitbazadomov.cz nebo u koordinátorky projektu Zuzany Dvořákové na telefonu 776 599 977.

Soubory ke stažení:

Program Modlitba za domov 2010.pdf