Ekumenická rada církví v ČR zve sbory a farnosti církví sdružených v ERC k účasti v dalším ročníku Noci kostelů, která se bude konat v České republice 27. května 2011.
Foto: Noc kostelů 2010 v Českobratrské církvi evangelické v Praze Vršovicích, zdroj: www.e-cirkev.cz
Mottem nadcházejícho ročníku je úryvek ze Žalmu 77:
Připomínám si noc co

                             NOC,

                   jak jsem na struny hrával,

                             v srdci přemítám a duch můj hloubá. (Ž 77, 7)
Historie
Myšlenka uspořádat Noc kostelů vznikla v roce 2004 tak, že jeden rakouský laický kostelník nechal večer otevřený kostel a rozsvítil v něm svíčky. Atmosféra kostela se návštěvníkům líbila a přilákala do kostela velké množství lidí. V roce 2005 připravil tým lidí propagaci a jednotný vizuální styl Noci kostelů a jen ve Vídni se do Noci kostelů zapojilo 200 kostelů. V dalších letech se akce spontánně rozšiřovala po celém Rakousku. V roce 2009 se Noc kostelů poprvé konala v ČR. Noc kostelů probíhá také v Německu a v Nizozemí.
V roce 2010 se noc Noc kostelů v ČR konala pod záštitou Mons. Dominika Duky, předsedy ČBK a arcibiskupa pražského, všech diecézních biskupů, Mgr. Joela Rumla, předsedy ERC v ČR, a mnoha veřejných činitelů. Téměr čtvrt milionu návštěvníků navštívilo více než 400 kostelů a modliteben.
O Noci kostelů
Noc kostelů je určena široké veřejnosti. Návštěvníci se při ní mohou nezávazně a nenuceně seznámit s křesťanstvím prostřednictví hudby, umění, zážitku nebo komentovaných prohlídek církevních staveb. Každý si může vybrat do jaké míry se sám přiblíží. Pro zájemce je připravena i návazná možnost k prozkoumání křesťanství. Cílem Noci kostelů je také vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů a modliteben. Noc kostelů je ekumenická akce a zapoují se do ní spolu s katolickou církví křesťanské církve, které jsou sdružené v ERC v ČR. Noc kostelů je příležitostí ke společné práci křesťanů.
Jak se zapojit
Již nyní je vhodný čas na přípravy Noci kostelů 2011. V případě zájmu o zapojení se do akce je třeba spolupracovat s koordinančními týmy pro Noc kostelů, které pracují v rámci jednotlivých diecézí Katolické církve. Z těchto koordinačních týmu by měli zástupci farností a sborů, které se zapojily do Noci kostelů v roce 2010, dostat dotazník ohledně nabídek, potřeb a nápadů pro rok 2011. Od začátku příštího roku bude na webových stránkách Noci kostelů možnost přihlašovat se do programu Noci kostelů 2011.
Další informace
Další informace o Noci kostelů naleznete na webu www.nockostelu.cz, kde si můžete také prohlédnout, jak probíhala Noc kostelů v roce 2010, případně v níže uvedených zdrojích.

Použité zdroje:
Noc kostelů 2009 - I. Část, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=PmtqxOckqZk
Noc kostelů - 27. května 2011, http://www.e-cirkev.cz/clanek/1038-Noc-kostelu-27-kvetna-2011/index.htm?srchtxt=Noc+kostel%C5%AF
Noc kostelů - Praha Vršovice, http://www.e-cirkev.cz/clanek/592-Noc-kostelu-Praha-Vrsovice/index.htm?srchtxt=Noc+kostel%C5%AF
Téměř čtvrt milionu návštěvníků Noci kostelů, http://tisk.cirkev.cz/z-domova/temer-ctvrt-milionu-navstevniku-noci-kostelu/
Web Noci kostelů, www.nockostelu.cz