Tisková zpráva:
V sobotu 22. ledna 2011 proběhla v Praze ustavující schůze České křesťanské environmentální sítě (ČKES).

Na tomto setkání se sešla více jak desítka zájemců a k ČKES se připojili zástupci Římskokatolické farnosti Český Brod, Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a Pravoslavné akademie Vilémov, Obce křesťanů, Náboženské obce Církve československé husitské v Praze 6 Břevnově, Ekologické sekce České křesťanské akademie, Českobratrské církve evangelické, Ekumenické akademie Praha a Střediska ekologické výchovy Slunečnice.


Byly představeny nové webové stránky, http://ckes.cz, zvolen výbor občanského sdružení ČKES a její předseda, kterým se pro nadcházející rok stal Marek Drápal.


Cílem České křesťanské enviromentální sítě (ČKES) je umožnit církvím v ČR, křesťanským enviromentálním organizacím i jednotlivcům sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření. ČKES chce napomáhat rozvoji envirnmentálních programů a projektů v církvích, církevních organizacích a současně respektovat šířku rozdílných církevních tradic, z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usilují na základě biblických, teologických a duchovních východisk o hledání a uplatňování principů trvalé udržitelnosti s ohledem na bližní, s ohledem na život příštích generací a s ohledem na život celého Boží stvoření.


ČKES se plně odkazuje na Evropskou křesťanskou enviromentální síť (ECEN) http://www.ecen.org/.


Mgr. Sandra Zálabová