Vážené sestry, vážení bratři,
srdečně vás zveme k připojení se k ekumenické akci pro nejširší veřejnost Noci kostelů,

která se bude konat v ČR, na Slovensku a v Rakousku dne 27. 5. 2011.
K pořádání Noci kostelů jsou zvány všechny sbory, farnosti a náboženské obce členských církví Ekumenické rady církví v ČR.
Pro přihlášení je třeba vyplnit dotazník, který naleznete v příloze tohoto článku, a přiložený dotazník zaslat nejbližšímu koordinátorovi. Seznam koordinátorů a další informace pro přihlášení vašeho sboru nebo farnosti naleznete na www.nockostelu.cz/informace
Prosím, zjistěte si od nejbližšího koordinátora termín uzávěrky přihlášek pro zveřejnění vaší akce v tištěných materiálech, které se budou rozdávat účastníkům Noci kostelů. Po tomto termínu vaše akce bude také zveřejněna, ale jen na webu www.nockostelu.cz. (Pro Prahu a okolí je termín uzávěrky informací do tištěných materiálů 28. 3. 2011, pro Brno a okolí 15. 3. 2011).
Informace k Noci kostelů vám ráda poskytne Mgr. Sandra Zálabová, zástupkyně v kordinančím týmu Noci kostelů za nekatolické církve a vedoucí tajemnice ERC v ČR (tel. 775 181 279 nebo email: erc@ekumenickarada.cz).


Soubory ke stažení:

NK2011_dotaznik.doc