Včerejší odpolední schůzkou Ministra kultury ČR MUDr.Jiřího Bessera se zástupci církví a náboženských společností, na které se vztahuje majetkové narovnání, pokračovala jednání o podobě a způsobu vracení církevního majetku.
Mezi Římskokatolickou církví, církvemi Ekumenické rady církví a Federací židovských obcí došlo během uplynulých týdnů postupně k nalezení shody nad současným vládním návrhem a tato skutečnost byla na včerejší schůzka tlumočena ministru kultury. V tuto chvíli je dále potřeba pracovat na dohodě o délce tzv. přechodného období, době, po kterou bude stát redistribuovat finanční prostředky církvím. 

K tématu včerejšího jednání můžete shlédnout pořad ČT 24 "Události, komentáře", ve kterém hovoří Předseda Ekumenické rady církví v ČR Joel Ruml. Odkaz: 
Pro zájemce o hlubší vzhled do problematiky doporučujeme k přečtení nedávný rozhovor Předsedy ERC Joela Rumla pro server Aktuálně.cz, zde: 
Ekumenická rada církví v ČR provozuje webové stránky www.cirkevnimajetek.cz, kde zájemci naleznou starší materiály, které mapují jednání v letech 2005 - 2008. Mgr.Sandra Silná, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí Ekumenické rady církví v ČR