Už šestý ročník česko-německého Dětského církevního dne hostilo 9. října 2011 německé město Marktredwitz.

Z obou stran hranice na něj přijelo přes pět set účastníků. 350 německých a 150 českých dětí, k tomu asi 50 dospělých z řad spolupracovníků a rodičů k těmto číslům se vyšplhal počet účastníků dalšího přeshraničního církevního dne. Jen česká strana naplnila tři autobusy. Jeden vyrazil s dětmi z Ašska, druhý  - mimo jiné s třiceti romskými dětmi - vyjel z Kraslic a z Krajkové u Sokolova a třetí s vietnamskými chlapci a děvčaty z Tachova. Další dva mikrobusy přivezly obyvatele dětských domovů v Aši a Plesné.
Celým dnem letos provázela postava proroka Jonáše. Čtyřem hercům, dvěma německým a dvěma českým, v roli pestrobarevných papoušků se tak podařilo nejmladší vtáhnout do divadelní hry O Jonášovi, že se po jejím skončení ptali, kdy bude příběh pokračovat. Děti pak dostaly příležitost ke společným  hrám a rukodělným aktivitám ve dvojjazyčných skupinách. Při společném díle měly možnost se lépe poznat a prohloubit své jazykové znalosti.
Zátěž dlouhodobých příprav si mezi sebe rozdělili ašský farář Českobratrské církve evangelické Pavel Kučera, jeho žena Libuše a chebský kolega Pavel Hejzlar, a také Lucie Piksová ze sdružení Tandem. Na německé straně se o organizaci postarala evangelická mládež z Marktredwizu.
Připravený program i spontánní setkání setřely všechny hranice a rozdíly mezi dětmi českými a německými, mezi lidmi různé barvy pleti i mezi dětmi z církve a mimo ni, které tvořily více než polovinu přítomných, hodnotí význam akce Pavel Kučera z Aše, jehož sbor je svou zeměpisnou polohou v nejzápadnějším cípu republiky ke spolupráci s německými sousedy přímo předurčen.
První dětský církevní den se uskutečnil u  příležitosti přeshraniční Krajinné výstavy, konané roku 2006 pod záštitou Euregia Egrensis. Akci finančně podporuje Evropská unie a Zemský svaz pro dětské evangelické bohoslužby v Bavorsku. Programu se letos aktivně účastnila také starostka města Marktredwitz dr. Birgit Seelbinder, které smíření a setkávání obou národů velmi leží na srdci.
K oficiálnímu zhodnocení a děkovné bohoslužbě v kostele sv. Bartoloměje v Marktredwitz se pořadatelé sešli 26. října. Financování ve stávající podobě ze strany Evropské unie je sice již vyčerpáno, ale organizátoři chtějí hledat nové možnosti, jak pro děti pravidelná církevní setkávání zachovat i do dalších let.
Autor textu: Libuše Klasnová
Autor fotografií: Frankenpost (http://www.frankenpost.de/fotos/nachrichten/cme192960,1531192)