Dne 16.11.2011 v 18:00 hod. se v KVK Centru v Plzni uskuteční benefiční koncert spojených pěveckých sborů Chrástochor, Třemošenský pěvecký sbor a Vox Imperfecta.

Výtěžek koncertu půjde na opravu kostela Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině. Na programu bude duchovní hudba česká, latinská i spirituály, dále pak barokní a renesanční hudba, lidové písně a písně Karla Hašlera. 
V KVK Centru jsme objevili báječný prostor pro produkce pěveckých sborů. Je tam výborná akustika a sympatické prostředí. Proto jsme se dlouho nerozmýšleli, kde uspořádat náš koncert. Spojili jsme pro tuto příležitost tři pěvecké sbory a krom vlastní interpretace každého ze sborů v závěru zazpíváme tři skladby společně. Repertoár sborů je vzájemně trochu odlišný, bude to tedy zajímavé porovnání, takže i pozoruhodná hudební událost. 
A aby náš koncert nevyzněl jen pro koncert jako takový, rozhodli jsme se, že výtěžek půjde na opravu kostela Nejsvětější Trojice a sv.Šimona a Judy v Dýšině. Kostel byl v havarijním stavu a teï je postupně opravován z peněz, které se získávají formou sbírky, říká sbormistr Chrástochoru Květoslav Borovička.
CHRÁSTOCHOR - amatérský pěvecký sbor, založený v červenci 2008, který střechu nad hlavou pro pravidelné zkoušky našel v Základní umělecké škole Chrást. Pomineme-li sbormistra Květoslava Borovičku, pak původní obsazení bylo ryze ženské, v současné době je členem i jeden muž, s jehož hlasem je pak cíleně počítáno při volbě a úpravě repertoáru. Sbor má nyní 17 stabilních členů, většinou z Chrástu a Smědčic, ale také z Dýšiny, Bušovic, Sedlecka, Třemošné a jedna zpěvačka jezdí na zkoušky dokonce až ze vzdáleného Stříbra. Chrástochor má za sebou prozatím něco přes dvacet vystoupení v Chrástu, v Plzni, v několika obcích na Plzeňsku a Rokycansku a ve Voticích.
TŘEMOŠENSKÝ PĚVECKÝ SBOR - vznikl na podzim roku 2010 a letos tedy zpívá přesně rok. V repertoáru má především jazzové úpravy různých písní, jelikož velmi často vystupuje na koncertech společně s Třemošenským laskavým orchestrem Tremolo. Není neobvyklé, že v orchestru a zároveň ve sboru vystupují některé rodiny v různých generacích. Děti hrají v orchestru a jejich rodiče či prarodiče zpívají ve sboru. Kromě skladeb jazzových studuje sbor také klasické sborové skladby od renesance po současnost a úpravy lidových písní. Sbor má dnes 30 členů a na koncertech zpívá a capella nebo s doprovodem klavíru v podání Jaromíra Dobrého. Sbor řídí Jarmila Žižková.
VOX IMPERFECTA - komorní smíšený pěvecký sbor založený roku 2006 v Plzni. Vznikl z původní studentské scholy při kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zabývá se převážně duchovní hudbou starších období. Sbormistrem je Pavel Dolanský.
Kontakt:
Květoslav Borovička, sbormistr Chrástochoru tel. 724 369 284
kvetoslav.borovicka@seznam.cz