Českobratrská církev evangelická je společenství, které považuje za velice cenné a nadčasové hodnoty jako jsou
důvěra, pokoj, spravedlnost a pravda. Pochopitelně toto naše společenství rozumí současné ekonomické orientaci společnosti a civilizace, přesto však aniž bychom odsuzovali nechceme takovou orientaci považovat za spásonosnou a jedinečnou. Proto jsme se zamysleli nad smyslem existence společenství národů, jakým je Evropská unie. Vnímáme její nesnadnou pozici, chápeme i to, jak nesnadně se koordinuje hospodářská politika EU. Domníváme se, že právě v této době má zaznít i jiný pohled na EU než s jakým se vesměs setkáváme. Proto v něm připomínáme kořeny vzniku tohoto společenství a toho, proč je považujeme za stále podnětné a pro takovou zemi, jakou je Česká republika, téměř nenahraditelné.

Budeme rádi, když budete moci také o tom informovat naši veřejnost, aby nespojovala s EU nesplnitelná očekávání a zároveň realisticky viděla přínos, které toto společenství stále má.

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

  

 

Lia Valková                                     Joel Ruml

synodní kurátorka                            synodní senior
Stanovisko synodní rady ČCE ke sjednocování Evropy naleznete níže v příloze tohoto článku ve formátu PDF.

Soubory ke stažení:

Stanovisko synodni rady CCE ke sjednocovani Evropy.pdf