Milé sestry a bratři,  
z pověření pražského arcibiskupa Dominika Duky byla vytvořena přípravná komise pro letošní Noc kostelů,
v níž je zastoupena i Ekumenická rada církví. Dovolujeme si Vás proto společně a osobně oslovit a povzbudit Vás k tomu, abyste se této nábožensko-společenské aktivity zúčastnili. Právě proto, abychom se vyhnuli stresu a nadbytečných starostí v posledních dnech, a naopak, abychom i jako duchovní měli z této aktivity spíše radost než starost, činíme tak již nyní, s dostatečným časovým předstihem. Proto Vás prosíme, abyste už dnes nebo v nejbližších dnech přihlásili kostel, kapli či modlitebnu, která je Vám svěřená, do databáze zúčastněných kostelů. Nemusíme se bát, zda na to sbor či farnost má kapacitu, nejde o žádné soutěžení v pořádání programů, ale naopak o otevření se křesťanských církví  hledajícímu světu a nabídnutí toho, co ve svých farností či sborech máme. Věříme, že naše víra je velkým duchovním bohatstvím a i díky Noci kostelů se můžeme každoročně učit přibližovat ji světu, který často neumíme oslovit a který se ten večer po setmění vlastně přiblíží nám na dosah.

 

Datum akce: pátek 1. 6. 2012 


Společný začátek
: v 18.00 zvonění zvonů (bude-li mít někdo připraven např. program pro děti již odpoledne, může začít i před touto hodinou, v uvedený čas se pouze připojí k ostatním chrámům zvoněním)


Konec
: není určený společný závěr, stanovte ho dle časových možností pořadatelů a dopravních možností těch, kteří tu noc kostel pravděpodobně navštíví


Program
: není cílem objednávat či smluvně zajišťovat koncertní či jakékoli jiné vystoupení umělců, kteří nejsou součástí farnosti či sboru, upřednostňujte prosím spíše vlastní možnosti: představení života vašeho společenství: jak se pracuje s dětmi, co dělají důchodci, máte-li farní charitu, může být možnost seznámit se s její činností apod.; využijte k tomu vývěsky, informační letáky apod.


Propagace
: vlastní propagaci se meze nekladou, postupně od nás budete dostávat i další pokyny a nabídky


Zodpovědná osoba
: nemusí to být nutně kněz či duchovní, ukazuje se nejlepším řešením, když si tuto akci vezme na starost někdo z laiků a kněz bude pouze jakýsi supervizor, tedy ten, který nese zodpovědnost za správnou volbu a ví o tom, co se v jeho kostele děje


Duchovní náplň
: nebojte se dát kromě zajímavých nabídek a prohlídek kostelů, kůrů, ochozí, věží a zvonic rovněž prostor modlitbě, adoraci, čtení bible či tichu… není na škodu, aby příchozí zažili i modlící se církev


Záštity
: do přílohy vkládáme vzorový dopis, který můžete použít při žádosti o záštitu svého starosty či starostky (nezapomeňte ho však prosím upravit a vložit do něj svoje údaje!). Prosíme vás, abyste při žádosti o záštitu zkusili ve svých obcích postupovat společně s ostatními křesťanskými sbory. Udělí-li nejvyšší představitel obce Noci kostelů svou osobní záštitu, tuto skutečnost prosím oznamte nám anebo kontaktní osobě, uvedené v dalším bodě


Přihláška
:

Na adresu kakuskova@apha.cz pošlete krátký email, v němž uvedete, že přihlašujete kostel pro Noc kostelů v roce 2012. Údaje, které potřebujeme znát:

Přesný název kostela (např. kostel sv. Prokopa), jeho adresu (Sladkovského náměstí, Praha 3), farnost (římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 3), duchovní správce (Miloš Szabo), kontakty na něj (775609952, m.szabo@email.cz), pověřená osoba (Ondřej Švec), kontakty na něj (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx@xxxx.cz)

Každý kostel prosím uveïte zvlášť (může mít jinou pověřenou osobu, jinou adresu, příp. i jiného rektora kostela)

 

Kdybyste potřebovali v čemkoli poradit, neváhejte nás kontaktovat. V úctě děkujeme za spolupráci i modlitbu,Miloš Szabo, hlavní koordinátor (m.szabo@email.cz)

Sandra Silná, generální sekretářka ERC (erc@ekumenickarada.cz)Mgr. Sandra Silná

generální sekretářka

Ekumenická rada církví v ČR