Následující vyjádření Rady Církve bratrské projednalo na svém zasedání Předsednictvo ERC, ve složení Joel Ruml (předseda), Daniel Fajfr (1. místopředseda) a Dušan Hejbal (2. místopředseda), a s vyjádřením se plně ztotožňuje.
Rada Církve bratrské je znepokojena, že každoročně a již po řadu let narůstají miliardy korun, které protečou hracími automaty. Za těmito obrovskými částkami jsou konkrétní lidé, z nichž mnozí zaplatili cenu, která se penězi vůbec vyjádřit nedá. Mnozí lidé propadli herní vášni a zničili život nejen sami sobě, ale žel často i svým rodinám a nejbližším přátelům. Duchovní a pastorační asistenti církví v naší zemi by mohli vyprávět velmi smutné příběhy rozbitých životů a narušených vztahů, které má hazard na svědomí. Nakonec, na negativní důsledky této zábavy doplácí celá společnost v narůstajících nákladech na léčení obětí této šířící se závislosti.
Je všeobecně známo, že v počtu hracích automatů na počet obyvatel figuruje Česká republika suverénně na prvním místě v Evropě. Je smutné, že slabá legislativa upravující povolování hracích automatů a loterijních videoterminálů způsobuje úpadek společnosti zejména v ekonomicky nejslabších společenských vrstvách. Proto oceňujeme činnost občanských sdružení, jako je např. Občané proti hazardu, Brnění a Stop závislosti, a připojujeme se k jejich úsilí na tomto poli.
Vyzýváme tvůrce zákonů, představitele obcí a všech, kteří se podílejí na legislativních úpravách spojených s hazardem, aby se zasadili za výraznou regulaci herního průmyslu v České republice.
Za Radu Církve bratrské
Daniel Fajfr, předseda
Petr Grulich, tajemník
Zasláno: Parlament České republiky, Vláda České republiky, ČTK