"Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému?" (Izajáš 58,7)

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. se chystá, stejně jako před rokem, posílat vánoční dárky dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Ve spolupráci s věznicemi posílají dobrovolníci dárky do nejpotřebnějších rodin. Dítě dostává dárek jménem rodiče a spolu s jeho osobním dopisem. Tím je program unikátní pro dítě, rodiče i celou rodinu odsouzeného.
Tento program s názvem Andělský Strom, pomáhá nejenom posílit soudržnost rodinných vazeb, ale je i dobrou prevencí kriminality. 
Děti nemohou za chování svých rodičů, přesto jsou trestány spolu s nimi dlouhodobým odloučením od rodiče, hmotných propadem rodiny, a společenskou stigmatizací a dalšími důsledky trestu.
V programu dobrovolník vybere dárek v doporučené cenové relaci podle věku a pohlaví dítěte, (dárek je vždy nově koupená věc, jako pro vlastní dítě, nikoli věc použitá), přiloží dopis od odsouzeného rodiče, vše zabalí a odešle přímo na adresu rodiny. Dítě tak ví, že na něj rodič myslí a má je rád.
Během září nabízí MVS informace o možné účasti na tomto programu církvím a sborům, v říjnu pak věznicím, které vytipují nejpotřebnější rodiny. Přihlášení do programu je proto vhodné poslat co nejdříve. Více informací naleznete na www.prisonfellowship.cz
Vloni nakoupili věřící v pilotním projektu dárky v hodnotě 60-70 tisíc korun. Program byl překvapivě úspěšný.  Letos můžeme pomoci ještě více dětem.

Děkujeme, kontaktujte nás!

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.

Nad Habrovkou 3, Praha 6, 164 00

Tel: 00420/ 602 308 210

info@prisonfellowship.cz

www.prisonfelloswhip.cz