V sobotu 10. listopadu 2012 pořádají křesťané z různých církví Večer důvěry se zpěvy z Taizé v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Hájích, U Modré školy 1.

Modlitba s názvem Slavnost světla začne v 19:30.
Mladí do 35 let se setkají už odpoledne od 15:30, kdy proběhne zamyšlení a diskuze nad krátkým úryvkem z Bible společně s bratrem Wojtkem, který při této příležitosti přijede do Prahy, a od 18:00 společná večeře z vlastních zásob.
Více než třicet let organizujeme velká evropská setkání, kterým říkáme pouť důvěry a kterých se zúčastní na desetitisíce mladých lidí z celé Evropy, včetně České republiky. Před několika lety nám mladí ze Zlína navrhli, ať pořádáme i malou pouť důvěry v českých městech, říká bratr Wojtek a vysvětluje, proč se setkání nazývá Večer důvěry: Důvěra nás otevírá pro ostatní. Důvěra nám umožňuje podělit se o to, co je v našich životech důležité, a objevovat nečekané. V našich životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi lidmi a kontinenty, ale i uvnitř nás, v každém lidském srdci.
Mladí lidé, kteří setkání připravují, doufají, že na odpoledne i večer dorazí nejen stovky křesťanů, ale i lidé hledající/nevěřící. Večer důvěry může být příležitostí, jak se podívat do kostela, aniž by to bylo člověku, který církev nezná, nepříjemné. Každý může přijít jen tak posedět a poslouchat hudbu nebo se sám do jednoduchých, opakovaných zpěvů zapojit. Během večera zazní zpěvy z Taizé, které doprovodí sbor s orchestrem, ale i všichni účastníci večera. Mezi zpěvy budou přečteny i krátké úryvky z Bible doplněné momentem ztišení pro vlastní modlitbu. Vyvrcholením večera bude tzv. slavnost světla, při které si účastníci navzájem zapálí svíce na znamení radosti z Kristova zmrtvýchvstání.
Modlitba se zpěvy z Taizé je jednoduchá, ale přitom může být velmi hluboká. Člověk není zatěžován množstvím slov, v průběhu modlitby je i chvíle ticha, ale většinu času se zpívá. Krátká věta nebo jen několik slov se opakuje jakoby donekonečna. Není těžké se je naučit. To umožňuje, aby se každý podle svých možností do modlitby zapojil. Zpíváme různými hlasy, a přitom tyto hlasy souzní. Může to být podobenství toho, že jsme každý jiný, ale dohromady můžeme žít v harmonii.
Komunity Taizé a jejích modliteb za jednotu křesťanů a Evropanů si vážil i prezident Václav Havel. Když byl v roce 2005 zavražděn zakladatel komunity, bratr Roger Schutz, Václav Havel o něm řekl: Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.
Další informace najdete na našich webových stránkách www.vecerduvery.cz a v níže přiložené pozvánce. Podrobný program připomenutí Dne reformace naleznete v níže přiložené pozvánce.Soubory ke stažení:

Vecer duvery 2012.jpg