Prohlášení synodní rady ČCE k projevům rasismu v české společnosti

V poslední době  jsme znepokojeni projevy otevřeného i skrytého rasismu v české společnosti. Skrytého rasismu v mnohých z nás využívají neonacistické bojůvky, které pochodují ulicemi a vykřikují rasistická hesla.  V době hospodářské recese se celý problém ještě umocňuje a k neonacistům se přidávají další lidé. V těchto dnech se tak děje zvláště v místech, kde není zvládnutý problém soužití mezi většinou a romskou menšinou.

 

Víme, že není jednoduché soužití s lidmi vyloučenými z většinové společnosti, s lidmi, kteří nemají dlouhodobě práci, nepoznali pravidelnost v životě, kterým rodiče neumožnili vzdělání, kteří nemají peníze.

 

K lepšímu  soužití se nedospěje  demonstracemi, které jsou zneužity představiteli neonacistických stran a skupin  k šíření zlé a tupé ideologie. Takové způsoby odmítáme, protože ohrožují svobodu a důstojnost  našich spoluobčanů a ve svém důsledku i nás samých. Jsou cizí našemu pojetí, které vychází z víry a z následování Ježíše Krista.

 

Považujeme za  potřebné, aby  veřejná správa, církve a neziskové organizace s menšinami  trpělivě a plánovitě pracovaly.

 

Připomínáme, že v této  věci nejde jen o práci s romskou menšinou, ale také o práci s celou společností, o překonávání zažitých nechutí, nenávistí a názorů na menšiny. Důležitá je odpovědná a pravdivá výchova dětí a mládeže a zdůraznění role rodiny jako prostoru, v němž se učíme lásce a toleranci.

 

Děkujeme  všem, kdo se staví na odpor rasistickému myšlení i jednání a snaží se situaci u nás nenásilně řešit.

 

Joel Ruml                                          Lia Valková

synodní senior                                   synodní kurátorka

 

Daniel Ženatý                                    Pavel Stolař

I. náměstek synodního seniora         I. náměstek synodní kurátorky

 

Pavel Kašpar                                     Eva Zadražilová

II. náměstek synodního seniora        II. náměstkyně synodní kurátorky