Zveme Vás na diskusní večer a setkání na téma Jak mohou církve pomoci sociálně vyloučeným? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26.9. od 19.00 v Evangelické teologické fakultě, Černá 9, Praha 1.

Při panelové diskusi se vyjádří necírkevní odborníci z různých oborů k tomu, jak mohou církve dobře plnit svůj úkol daný jim Kristem – být zde s jeho nejmenšími. 

S úvodním slovem vystoupí Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování, Markus Pape, publicista a autor knihy o romském holocaustu a Štěpán Ripka, expert na sociální bydlení, který píše disertační práci o charismatickém romském sboru.

 

Pozvaní řečníci promluví na téma setkání, zhodnotí prohlášení, které církve vydaly k problematice rasismu a pochodů nenávisti, a přiblíží navrhovanou podobu zákona o sociálním bydlení. Zpětnou vazbu poskytne Růžena Ďorďová, romská sociální pracovnice.

 

Následovat budou dotazy a příspěvky z pléna a neformální setkání s rozhovory nad čajem i vínem.

Zve a na viděnou se těší Mikuláš Vymětal, evangelický farář. Bližší informace na tel.č. 731 473 457.