Noc kostelů, ekumenická akce, díky které se vždy na jaře otevírají kostely, kaple, modlitebny a sbory různých církví, se bude konat i v tomto roce, a to v pátek 23.května. Vyzýváme všechny, kteří se chtějí letos zapojit, aby již nyní přemýšleli o programu. Registrace kostelů, sborů a modliteben bude probíhat od 1.února na webové stránce www.nockostelu.cz Zde je možné také získat bližší informace.