Pouť důvěry - 37. evropské setkání mladých se uskuteční v Praze

 

Známá francouzská ekumenická komunita bratří sídlící v Taizé organizuje již více než 35 let poutě důvěry, setkání mladých lidí nejen z Evropy. Účastníci těchto setkání, převážně mladí křesťané, skrze tradici těchto setkávání hledají mezi lidmi cesty důvěry, pokoušejí se propojovat různé generace a křesťany odlišných tradic. Chtějí tím také prohloubit svou víru a sociální cítění. Tradice evropských setkání mladých sahá do roku 1978, pamětníci si vzpomenou, že v Praze se setkání již jednou také uskutečnilo, a to v roce 1990, kdy hlavní město hostilo 80 tisíc mladých lidí z různých zemí Evropy. 

 

Ekumenická rada církví ČR a Česká biskupská konference souhlasily s návrhem, aby se evropské setkání mladých na přelomu roků 2014 a 2015 opět uskutečnilo v Praze, a to od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka se společně s Předsedou Ekumenické rady církví v ČR Danielem Fajfrem na sklonku loňského roku, 30. prosince, vydali na krátkou návštěvu evropského setkání do Štrasburku, aby přítomné účastníky pozvali napřesrok do našeho hlavního města. Pozvání sklidilo bouřlivé ovace, někteří z přítomných neskrývali nadšení, že se do Prahy opět podívají - pamatovali si ještě na setkání rok po Sametové revoluci. 

 

Program evropských setkání je celkem jednoduchý - sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinách, společné modlitby, tematická setkání a vzájemná pohostinnost. Komunita bratří z Taizé počítá s tím, že se do příprav zapojí i české sbory a farnosti, převážně z Prahy a blízkého okolí (do 80 minut jízdy od Prahy). Program se bude odehrávat nejen v nich, ale také na výstavišti v pražských Letňanech, které disponuje prostory pro velký počet lidí. Kostely a chrámy v Praze budou hostit večerní bohoslužby. 

 

Během jara 2014 se bude v Praze konat několik informačních setkání s bratry z Taizé. Ekumenická rada církví začne postupně pracovat na propagaci evropského setkání a také na tom, aby se podařilo najít dostatek sborů jednotlivých církví, které se do akce zapojí, stejně jako rodin, které poskytnou mladým lidem na přelomu roku ubytování. Na jaře, v létě a na podzim 2014 se v Taizé ve Francii uskuteční několik menších setkání mladých, na které jsou zváni i lidé z České republiky, tato setkání a účast na nich mají mimojiné za cíl lépe porozumět smyslu “pouti důvěry”. 

 

Podrobnější informace budeme zveřejňovat v průběhu roku na webu Ekumenické rady církví, případně je možné si je vyžádat přímo u organizátorů, bratří z Taizé, a to na mailu: wojtek@taize.fr