Mladí lidé pro svět bez násilí

Osvětim-Krakov, 18. – 20. Září 2014


„Vy jste budoucnost, generace, která může vybudovat nový svět bez násilí, bez diskriminace, bez rasismu. Můžete předcházet nenávisti. Jste těmi, kdo může zajistit, že již nedojde k novému holocaustu“.

To byla slova Rity Prigmoreové, německé Sintky, která zažila Porrajmos, vyhlazení Romů a Sintů, které prováděli nacisté, s nimiž se obrátila na posluchače středních škol střední a východní Evropy, kteří jí naslouchali a byli zaujati svědectvím jejího osobního příběhu. Dojetí nad jejím příběhem novorozence vybraného se svojí sestrou- dvojčetem, jež nepřežilo, pro genetické experimenty doktora Mengeleho, přerostlo v dlouhotrvající potlesk a společný projev sympatií Ritě Prigmoreové.

Komunita Sant ́Egidio i v zemích střední a východní Evropy široce pracuje pro solidaritu s Romy, kteří se nezřídka stávají terčem diskriminace a násilí. To bylo jedním z důvodů, proč svědectví Rity Progmoreové tak oslovilo mladé lidi zapojené do práce pro zvýšení povědomí o tématech nenávisti k Romům, antisemitismu a rasismu.

V Krakově proběhl za hojné účasti mladých lidí první den čtvrtého Mezinárodního setkání „Mladí Evropané pro svět bez násilí“, jehož se účastní tisícovka mladých lidí z Ruska a Ukrajiny, Polska, Maďarska, Česka, Slovenska, Rumunska, Gruzie a Itálie.


V jiném přednáškovém sále se sešli vysokoškolští studenti z uvedených zemí, aby naslouchali Mordechajovi Peledovi, Židovi rumunského původu, který přežil vyhlazovací tábor v Osvětimi-Březince. Velmi pozorně naslouchali pohnutému příběhu člověka, který zažil vyhlazovací tábor jako adolescent. V jeho slovech zazněla témata nesmírně aktuální pro mladě lidi z Ruska a Ukrajiny, kteří žijí v ovzduší války, jež doléhá na východní oblasti Ukrajiny.

„Nenávist a pomsta jdou proti životu“, řekl Mordechaj Peled v pasáži sledované s velkou pozorností, „v určité chvíli je třeba říct násilí „dost!“. Necítím nenávist vůči Němcům. Cesta míru je cestou odpuštění a usmíření“.

V centru pozornosti pracovních a diskusních skupin se ocitly otázky, starosti, obavy, naděje spojené s mnohými válkami, které doléhají na různé oblasti světa, představujícími„třetí světovou válku po kouskách“, jak je nazval papež František. Skupiny se poté sešly na modlitbě za mír v závěru dne. Zaznívala jména Iráku, Sýrie, Ukrajiny, Středoafrické republiky, Konga a dalších zemí ve válce, zatímco zástupci přítomných národních skupin zapalovali svíce během sugestivního a dojemného rituálu. Představovaly potřebu míru a práci mladých lidí pro budoucnost bez násilí.

 

Erik Kapsdorfer
Komunita Sant Egidio, Bratislava