Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví jsou šokovány brutálním teroristickým činem, ke kterému došlo včera v Jeruzalémě. Vždy jsme odsuzovali terorismus jako výraz těch nejzbabělejších činů, které tragickým způsobem ničí životy nevinných lidí ve jménu jakýchkoliv pochybných sobeckých politických cílů či ambicí. Včerejší vraždy jsou  obzvlášť zavrženíhodné, protože byly spáchány v synagoze proti lidem, kteří se tou dobou modlili. Jakožto představitelé  křesťanských  společenství, která vznikla a po staletí žijí ze síly ideálu lásky k Bohu a k bližnímu, jsme navýsost rozhořčeni takovýmto barbarstvím. Vyslovujeme proto svou velkou podporu, solidaritu a soustrast pozůstalý a jsme v této bolestné chvíli nablízku  všem občanům Izraele. Modlíme se s nadějí, že  v zemi, která je tolik drahá našim srdcím, jednoho dne zavládne mír.

 

V Praze, 19. listopadu 2014