Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek reagují společným prohlášením na teroristické útoky v redakci pařížského časopisu Charlie Hebdo, obchodě s košer potravinami a související dění ve Francii. 

Text jeho prohlášení přikládáme:

 
----

Společné prohlášení předsedů ČBK, ERC a FŽO k teroristickým útokům ve Francii

 

Středeční atentát v Paříži na novináře satirického týdeníku Charlie Hebdo a hrůzné činy z následujících dní nás naplňují hlubokým smutkem a vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí. Uvědomujeme si, že tyto činy jsou zoufalým vyústěním hlubších tendencí a bolestí současného dění ve světě. 

V mnoha lidech mohou atentáty, jako je např. ten středeční, vyvolat pocit, že je třeba jednat stejně radikálně, že již padla poslední hranice, poslední morální zábrana. Za této situace vyjadřujeme přesvědčení, že i přes hněv a bolest, které s sebou terorismus a extremismus přinášejí, je stále třeba trvat na základních principech otevřené společnosti. Především pak na svobodě projevu, na lidských právech, ale také na vzájemném respektu náboženství a kultur i na hledání cest společného soužití. 

 

V Praze dne 10. ledna 2015

Za Českou biskupskou konferenci
předseda: kardinál Dominik Duka OP

Za Ekumenickou radu církví v ČR
předseda: Daniel Fajfr

Za Federaci židovských obcí v ČR
předseda: Petr Papoušek