Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR (ERC), tvořený přítomnými představiteli členských církví, při svém výjezdním zasedání přijal následující usnesení k uprchlické krizi:

 

  • - s vděčností konstatujeme, že pomoc ze strany členských církví již probíhá a má různou podobu: modlitební, finanční, osvětovou a poradenskou; promítá se již do dalších praktických důsledků a nabídek;
  • - vážíme si všech, kdo již finančně přispěli do sbírek pro zmírnění utrpení lidí v místě (Libanon, Sýrie, Irák, Turecko, Ukrajina);
  • - vyslechli jsme informace o jednání pracovní skupiny MV ČR se zástupci měst a obcí, České biskupské konference a ERC a podporujeme své zástupce v aktivním navazování na kroky státu;
  • - nepřehlížíme napětí a obavy ve společnosti i církvích, navzdory tomu považujeme konkrétní pomoc lidem v nouzi za projev následování Krista;
  • - vzali jsme na vědomí jednání s diakonickými a charitativními organizacemi, s n.f.Generace 21 a dalšími, vážíme si jejich konstruktivního přístupu, stejně jako praktických nabídek ubytování a další podpory ze strany církví a jejích členů;
  • - podporujeme účinný přístup státu a společnosti k řešení této krize a jsme otevřeni spolupráci, která je jedinou možnou cestou ke zvládnutí tohoto civilizačního a humanitárního problému.

 

Řídící výbor ERC si uvědomuje vážnost situace a vnímá současnou krizi jako výzvu křesťanům prakticky osvědčit víru, naději a lásku.

 

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví, předseda Rady Církve bratrské
Dušan Hejbal, 2. místopředseda Ekumenické rady církví, biskup Starokatolické církve
Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské
Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
Jan Waclawek, biskup Slezské církve evangelické a.v.
Marian Čop, superintendent Evangelické církve a.v.
Milan Kern, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů
Martin Moldan, biskup Apoštolské církve
Marek Prosner, pastýř Církve Křesťanská společenství
Joel Ruml, 1. místopředseda Ekumenické rady církví, synodní senior Českobratrské církve
evangelické


Konferenční centrum Immanuel
Dlouhý u Ždírce n. Doubravou, 15.září 2015

 

Tisková zpráva ERC k uprchlické krizi (ke stažení ve formátu PDF)