Mladí lidé z mnoha různých zemí přijíždějí během celého léta, aby se zúčastnili mezinárodních setkání v Taizé. Přijímají je zde bratři komunity a téměř 250 dobrovolníků ze všech pěti světadílů. Bratr Alois, představený komunity Taizé, se s návštěvníky setkává v chrámu Smíření každý čtvrteční večer.

Během léta se konají mnohé workshopy s rozličnými tématy k zamyšlení: přijímání vyhnanců, mezináboženský dialog, solidarita, ekologie, věda a víra. Mezi těmi, kdo workshopy vedou, jsou i Jean Vanier, zakladatel komunity Archa, Radia Bakkouchová, předsedkyně společnosti „Coexister“, a Philippe Lamberts, člen Evropského parlamentu.

 

Bratři z Taizé v Krakově

Bratr Alois a další bratři komunity Taizé budou přítomni na Světových dnech mládeže v Krakově. Od 25. do 29. července povedou bratři modlitby se zpěvy z Taizé v jednom kostele v centru města. Během předprogramu SDM byli někteří mladí lidé přijati v Bielsko-zywiecké diecézi. Bratři pro ně pořádali modlitby také v Osvětimi. Další informace najdete na straně http://www.taize.fr/cs_article20547.html.

 

Několik dalších krátkých zpráv

  • Před několika dny zmínil bratr Alois při své pravidelné promluvě osvětovou kampaň „Exulanti: přijetí především“ (Exilés : l'accueil d'abord), kterou zahájila Francouzská spojená protestantská církev. Text jeho promluvy najdete v různých jazycích na stránkách komunity (http://www.taize.fr/en_article20708.html).

  • Komise pro mládež ERC společně se Sekcí pro mládež ČBK pořádá v druhém srpnovém týdnu, od 6. do 14. srpna 2016, pouť do Taizé. Informace o „ekumenickém autobuse“ najdete na stránce http://autobusdotaize.signaly.cz.

  • V týdnu od 28. srpna do 4. září se bude v Taizé konat setkání zvlášť určené pro mladé lidi ve věku 18–35 let: studenty, mladé zaměstnance, dobrovolníky nebo ty, kdo hledají práci. Na programu budou fóra, sdílení a široký výběr workshopů. Další informace najdete na stránce http://www.taize.fr/cs_article19887.html.

 

Už několik týdnů tým bratrů a mladých dobrovolníků dokončuje v beninském městě Cotonou přípravy na setkání, které bude další africkou etapou pouti důvěry na zemi. Bude se konat na začátku září. Další informace najdete na stránce http://www.taize.fr/en_article17576.html (anglicky).