Dne 17. listopadu 2016 se bude konat od 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická bohoslužba za oběti totalitních režimů. V závěru ekumenické modlitby zazní „Rekviem“ op. 54 (1878) Camilla Saint-Saënse v podání Ireny Troupové – soprán, Sylvy Čmugrové – alt, Ondřeje Šmída – tenor, Tomáše Jindry – bas, Josefa Popelky – varhany. Pražský katedrální sbor a orchestr řídí Josef Kšica. Jste srdečně zváni. Další informace naleznete na internetových stránkách Arcibiskupství pražského

 

Zdroj: Aribiskupství pražské