Českobratrská církev evangelická vyhlásila sbírku pro nemocnici v Kongu, která pomáhá obětem sexuálního násilí. Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň, a to jako zbraň velmi ničivá. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen, které přináší rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou silou. Obětmi jsou nejen dospělé ženy, mladé i staré, ale také dívky včetně kojenců.

O této situaci mluvil na nedávném valném shromáždění Světového luterského svazu dr. Mukwege, který v roce 1999 založil v Kongu nemocnici poskytující pomoc těmto obětem. Práci nemocnice financuje nadace Panzi Foundation, kterou se synodní rada Českobratrské církve evangelické rozhodla podpořit vyhlášením mimořádné sbírky která potrvá do konce tohoto roku.

Jak vypadá situace v Kongu a proč je pomoc důležitá? To ve svém článku popsala Olga Navrátilová z naší církve, která je členkou rady Světového luterského svazu a s dr. Mukwegem se osobně setkala. Článek a více informací o sbírce naleznete zde.

Jana Vondrová

Českobratrská církev evangelická