Dopis předsednictva ERC prezidentovi ČR Miloši Zemanovi

Přinášíme vám znění dopisu předsednictva ERC prezidentovi ČR Miloši Zemanovi z 1. února 2018. 

 

 

V Praze dne 1. února 2018

 

Vážený pane prezidente,


blahopřejeme Vám k Vašemu zvolení prezidentem České republiky.

Přejeme Vám dobré zdraví i pokoj pro Vaši náročnou práci.

Modlíme se za Vás, modlíme se za Vaše moudré a odpovědné rozhodování.

Boží požehnání ať Vás provází, v životě pracovním, i v životě osobním.

 

Za církve spojené v Ekumenické radě církví v České republice

 

Daniel Ženatý 

předseda

 

Petr Procházka

1. místopředseda

 

Marián Čop

2. místopředseda