Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Výzva duchovním

V součinnosti s Hasičským záchranným sborem ČR koordinuje Ekumenická rada církví v rámci Integrovaného záchraného systému činnost duchovních z členských (a pozorovatelských) církví ERC