Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 

Každoroční soutěž znalostí Bible Stezka písmáků pro děti i mládež ještě stále přijímá ještě do 7. listopadu registrace do prvního kola soutěže.