Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Tisková zpráva Církve bratrské

Předseda Rady Církve bratrské a současně předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr je v tomto týdnu na konferenci v jihokorejském Soulu. K četným dotazům, zda se i on bude účastnit...