Odkazy

 
 

Významné odkazy na světová náboženství a organizace zabývající se mezináboženským dialogem k dispozici zde Informace o Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí se dozvíte... 

Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev českobratrská evangelická
Evangelická církev a.v.
Evangelická církev metodistická
Jednota bratrská
Pravoslavná církev
Slezská církev... 

Světová rada církví Konference evropských církví Ekumenická rada církví Rakouska Ekumenická rada cirkví na Slovensku Ekumenická rada církví v Maïarsku Ekumenická rada církví Polska Action by Churches Together (ACT) Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen...