Z církví

 
 
Zemřel farář Bohuslav Kokotek

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že dne 24. července 2016 zemřel farář Bohuslav Kokotek, senior Slezské církve evangelické a. v., dlouholetý pastor českotěšínského evangelického sboru Na Nivách.

 
Kniha a komiks k výročí Jeronýma Pražského

Výročí nabízejí příležitost připomenout si ty, na něž bychom mohli zapomenout. Proto Českobratrská církev evangelická (ČCE) letos kromě akcí k 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského...