Výzva k modlitbám

 
 
Výzva k modlitbám za domov

Milé sestry, milí bratři, „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem,“ píše apoštol Pavel ve svém listu Římanům