Pozvání k pořádání dnů vděčnosti za stvoření 2009Publikováno: 6. 4. 2009
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, i letos Vás chceme pozvat, abyste se nějakým způsobem připojili ke konání dnů vděčnosti za stvoření někdy v průběhu září a října.
Foto: Vodopád Norsko - www.mojefoto.net
Může jít o přednášku, seminář, tematicky zaměřené bohoslužby; velice vhodné jsou akce v terénu, mohou být vzdělávací či pracovní, a pochopitelně lze různé náplně kombinovat a spojovat.
Pro letošní rok jsme zvolili téma Příroda jako zjevení. Chceme si jím připomínat, že celá příroda, celý vesmír se svými úžasnými funkčními mechanismy jsou dílem Božím. K tomu patří i schopnost divit se, žasnout. Rádi bychom i letos oslovili děti s výzvou něco k danému tématu nakreslit. Jim je určen připojený text sestry Katky Jančaříkové a jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a vedoucím skupin pokyny, které za ním následují. Vybrané dětské kresby bychom rádi na podzim na vystavili někde v Praze a ve Svatojánské koleji nedaleko Berouna.
Ekumenická rada církví
a Ekologická sekce a České křesťanské akademie
Dny vděčnosti za stvoření včetně informací o soutěži pro děti