16. dubna 2009 se konal 11. studijní den ERC v ČR na téma Ekoteologie – odpovědnost za Boží stvoření. V rámci studijního dne Marek Drápal za podpory Romana Jurigy představil záměr založit Českou křesťanskou environmentální sít (ČKES).
Foto: Marek Drápal
ČKES by měl být českou pobočkou Evropské křesťanské enviromentální sítě (ECEN). Více se o záměru založit ČKES můžete dočíst v příloze. Další informace ohledně vzniku ČKES mohou zájemci získat u Marka Drápala, e-mail: marek@drapal.org.
Informace k zamýšlené České křesťanské environmentální síti