Akademická farnost u Nejsv.Salvátora a Ekologická sekce České křesťanské akademie zvou na úterý 21. dubna 2009 do kostela Nejsv. Salvátora na Starém Městě Pražském (u Karlova Mostu) k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Bohoslužba začíná v 19 hodin.
Kázáním poslouží Doc. Pavel Hošek, ThD. Po bohoslužbě cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat diskuse. Téma večera je "Příroda jako zjevení".