Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ïáblice a občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber Vás srdečně zvou na EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU v sobotu 23. května 2009 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách.
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával astřežil. (Gn 2,15)
* Možnosti poutě na bohoslužbu sraz v 11 hodin u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Odtud pěšky krajinou se zastávkami a výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců přírody Sůvy. Kostel bude otevřen již od 10 hodin.
* Při bohoslužbě v 15 hodin bude kázat evangelický farář Petr Hudec; účast přislíbili též Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce ČKA a laický kazatel Českobratrské církve evangelické, evangelický farář Miloš Rejchrt, katolický kněz Andrzej Koch, kněz Obce křesťanů Milan M. Horák a další.
* Po bohoslužbě (cca 15.45) bude následovat beseda o krajině s Dr. Václavem Cílkem z Geologického ústavu ČAV. Během odpoledne vystoupí africko-česká hudební skupina Nsango Malamu.
Předpokládaný konec akce v 17 hodin. Na louce nebude možnost zakoupení nápojů, vzhledem k teplému počasí doporučujeme přinést si vlastní vodu.
Loni se bohoslužba za krajinu konala poprvé, z podnětu občanů z obou břehů Vltavy, které trápí ohrožení zdejší krajiny plánovanou jižní variantou dálničního okruhu. Avšak nejde jen o toto území. Postupné zastavování dosud volných přírodních prostranství velkými stavbami, zejména dopravními, je bolestí mnoha dalších míst. Letošní bohoslužba na Sedleckých skalách chce být příležitostí k zamyšlení nad vztahem člověka k jeho prostředí. Své prostředí si člověk nestvořil, je mu velkým darem a zároveň velkou zodpovědností.
Více na www.drahan.chabry.cz
Plakát zde