Zdroj: CEC V Istanbulu, evropském hlavním městě kultury 2010, se ve dnech 7. - 11. března 2010 uskutečnilo výroční zasedání Společné komise Rady evropských církví (CEC) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) na pozvání ekumenického patriarchy Jeho Svatosti Bartoloměje I

Letos se členové Společné komise pokusili uchopit fenomén migrace z různých perspektiv: kulturní, společenské, ekonomické atd.. V letošním roce organizuje CCEE 8. kongres o migraci (v Malaze od 27. dubna do 1. května) jako součást projektu Evropské církevní komise pro migranty při CECu nesoucí název Migrace 2010. Tento projekt je zaměřen na zviditelnění závazku církví k migrantům a k jejich integraci prostřednictvím práce pro a s migranty, uprchlíky a etnickými menšinami na evropské i národní úrovni.

Během zasedání účastníci zjistili, jak církve a ekumenické organizace na různých úrovních přistupují k fenoménu migrace a co dělají na národní, evropské i mezinárodní úrovni proto, aby přivítali a umožnili účast migrantů na životě společnosti v hostitelské zemi. K jednání se připojili čtyři experti: Doris Peschke, generální sekretářka Evropské církevní komise pro migranty (CCME), Johan Ketelers, generální sekretář Mezinárodní katolické komise pro migraci (ICMC), zástupci turecké a řecké vlády, jmenovitě Alp Ay, ředitel vnějších vztahů Generálního sekretariátu pro vztahy s EU a zástupkyně ministra řeckého Ministerstva zahraničních věcí Theodora Tzakri.

Fenomén migrace není v Evropě ničím novým. Je to fenomén naší doby, přesto však neodmyslitelně patří k dějinám lidstva. Každé historické období bylo méně či více poznamenáno migrací. Co se však změnilo je počet, území a místa, kterých se migrace dotýká. V dnešní době je každý šestý človek na světě v pohybu! Proto je zřejmé, že také v Evropě vedle pohybu zboží, kapitálu a služeb dochází také k pohybu obyvatel, na což naše země zřejmě nejsou zcela připraveny.

Příčiny migrace jsou komplexní a různorodé, proto je důležité pochopit opravdové důvody od čistě ekonomických až k "nuceným" migracím kvůli prostředí a ze společenských a politických důvodů.

Nejčastěji jsou to rodiny, kdo nejvíce trpí kvůli nespravedlivým normám omezujícím migraci. Rodinné jádro se rozpadá, mnohdy není možnost opětovného shledání. V tomto případě jsou prvními obětmi děti, jimž scházejí rodiče. Jsou svěřováni do péče prarodičů nebo dokonce do péče vzdálených příbuzných či sousedů. To způsobuje vážné formy depresí mezi členy rodin, což v některých případech může vést až k sebevraždám. Evropa si stále ještě neuvědomila zničující význam tohoto jevu pro budoucnost. Je třeba si uvědomit, že naše společnost bez rodiny fungovat nemůže, rodinná pospolitost je důležitá nejen pro dobro člověka, ale i pro celou společnost.

Perspektiva, z níž se dívají na migraci církve se liší od té, kterou upřenostňuje stát. Křesťané jsou "povoláním migranty", jelikož sami sebe chápou jako lidi na cestě. Spravedlnost a charita jsou hlavními rysy křesťanského chování. Lidská důstojnost musí být respektována u všech i u ilegálních přistehovalců a žadatelů o azyl. I když uznáváme odpovědnost státu za své občany v ochraně kulturního dědictví národa, musí právo a spravedlnost jít ruku v ruce s absolutním uznáním lidské důstojnosti všech lidí a slitováním nad těmi, kteří jsou v nouzi.

Migrace přináší naléhavou výzvu ke změně na strukturální a kulturní úrovni, ale i v myšlení. Ukládá výzvy, na něž je nutné odpovídat, jako například garance práv člověka navzdory jeho postavení. Od církví se očekává, že vítají a podpoří celkové dobro včetně toho duchovního u všech lidí.

Během zasedání byly také představeny projekty turecké a řecké vlády týkající se žadatelů o azyl a uprchlíků.

Služba Komise pro církev a společnost (CSC) při CECu a COMECE

Účastníci byli informováni o aktuálních událostech v evropských institucích a o aktivitách CSC a COMECE. Církve v Evropě podporují a pečlivě sledují novou konfiguraci Evropské unie, která přišla se snahou o Lisabonskou smlouvu a ve světle příležitostí, které nabízí Článek 17.

Dialog s islámem

CCEE a CEC vnímají jako důležitou spolupráci v oblasti vztahu s muslimy v Evropě. Chtějí posílit dialog na lokální i kontinentální úrovni skrze setkání mezi církvemi a muslimskými komunitami nebo skrze plány a iniciativy podpořené společně CECem a CCEE.

Sektání s patriarchou Bartolomějem

V úterý 9. března byli účastníci přijati na soukromé audienci ekumenickým patriarchou Bartolomějem I., který vyzval církve k pokračování ve společném závazku a spolupráci a k podávání společného křesťanského svědectví v Evropě.

Setkání v roce 2011

V roce 2011 se uskuteční zasedání Společné komise CCEE-CEC v srbském Bělehradě od 17. do 20. února na pozvání Jeho Milosti Mgr. Stanislava Hocevara, metropolitního arcibiskupa bělehradského.

Zdroj: www.ceceurope.org